Search This Site

Yudraj

English: Yudraj, Yudhraj, Yudraaj, Yudhraaj, Yudh + Raaj

Gurmukhi: ਯੁਧਰਾਜ 
Hindi: युद्धराज 

Meaning:  Fierce rule

Punjabi Pronunciation 🗣

Spiritual Significance 📖 see Yudh + Raaj


Popular Posts In the last 30 days

All Time Popular Posts